iCelebrity.gr


Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του iCelebrity.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του iCelebrity.gr. Το iCelebrity.gr δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του iCelebrity.gr. 
Το iCelebrity.gr, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και σαφήνεια, τόσο ως προς τη χρονική εγγύτητα, όσο και ως προς την πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα αυτού. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του iCelebrity.gr για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του iCelebrity.gr. 
Το iCelebrity.gr δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τα δημοσιεύματα που συγκεντρώνει και παρουσιάζει και κατά συνέπεια δεν εγγυάται για την ακρίβεια τους. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο χρήστης από το iCelebrity.gr και τις υπηρεσίες του, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση του iCelebrity.gr εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσης.
Η χρήση του iCelebrity.gr και του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Επομένως, το iCelebrity.gr δεν φέρει καμίαευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιονδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του.
Σε καμιά περίπτωση το περιεχόμενο του iCelebrity.gr δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί, αμέσως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης του iCelebrity.gr. 
Το iCelebrity.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακων τοπων στους οποίους παραπέμπει μέσω υπερσυνδεσμων ή διαφημιστικών πλαισιων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακους τοπους, οι οποιοι και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το iCelebrity.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακων τοπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτους κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το iCelebrity.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο iCelebrity.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. 
Εργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που τυχόν συγκαταλέγονται στο iCelebrity.gr έχουν τεθεί στο πλαισιο των σχετικων διαδικασιων συλλογης. Εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους θα αφαιρεθούν άμεσα.
Ο επισκέπτης/χρήστης του iCelebrity.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του iCelebrity.gr. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του iCelebrity.gr, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στον Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET. Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο iCelebrity.gr ή στο Διαδίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.
Σας ενόχλησε κάποιο δημοσιευμα που συλλεχθηκε στο iCelebrity.gr επικοινωνήστε μαζί μας στη διευθυνση info@icelebrity.gr και θα το αφαιρέσουμε αμεσα!